Nauka

Miecz: broń ludzi odważnych

Biała broń: od kiedy i jak człowiek posługuje się mieczem

Numer 12/2021
Miecze zaczęto wykorzystywać na masową skalę jako broń w epoce brązu. Wykonaną osobno rękojeść mocowano nitami. Miecze zaczęto wykorzystywać na masową skalę jako broń w epoce brązu. Wykonaną osobno rękojeść mocowano nitami. BE&W
Przedmiot magiczny, wierny towarzysz noszący nawet własne imię. Nie było drugiego tak potężnego i wszechstronnego oręża. Oto historia tej białej broni.
Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich królów. Po raz pierwszy użył go Władysław Łokietek w 1320 r.Reporter Szczerbiec, miecz koronacyjny polskich królów. Po raz pierwszy użył go Władysław Łokietek w 1320 r.

Od początku był to oręż stworzony do walki człowieka z człowiekiem. „Miecz to broń odważnych”, uważał Napoleon Bonaparte. Miecze miały ciąć zbroje, rozłupywać hełmy, zadawać śmiertelne rany. A to wymagało opanowania techniki walki. Najogólniej ujmując, miecz składał się z rękojeści oraz głowni. Przy czym ta pierwsza jeszcze z nasady, głowicy i jelca, chroniącego dłoń szermierza. Głownia zawierała ostrze, zbrocze, służące wzmocnieniu siły miecza, oraz sztych, który wieńczył broń. W późniejszym okresie przez środek głowni biegła jeszcze wypukła linia – tzw.

01.12.2021 Numer 12/2021

Czytaj także