Środowisko

Kolejny rekordowo ciepły rok

Numer 3/2017
Średnie temperatury na globie były w zeszłym roku najwyższe od początku pomiarów prowadzonych od ponad 130 lat.

Zeszły rok był trzecim z rzędu, w którym został pobity rekord temperatur na globie – mówi Gavin Schmidt, dyrektor Goddard Institute for Space Studies w Nowym Jorku, ośrodka analitycznego podległego NASA. Placówka ta zbiera dane z tysięcy punktów pomiarowych na globie, a następnie poddaje je obróbce statystycznej. Jak zawsze w przypadku takich analiz są one obarczone pewnym błędem, wynikającym choćby stąd, że punkty pomiarowe są rozłożone nierównomiernie na Ziemi. – O wiele mniej jest ich na oceanach oraz na wysokich szerokościach geograficznych.

01.03.2017 Numer 3/2017

Czytaj także