Środowisko

Sceny z życia Słonika żołędziowca

Numer 3/2016
Młode chrząszcze mogą odbywać w wiosennym słońcu krótsze lub dłuższe loty w poszukiwaniu dębów – przyszłych roślin żywicielskich. Powierzchnię nośną zapewniają im tylne skrzydła; natomiast przednie skrzydła, czyli pokrywy, oraz – jak się wydaje – środkowe nogi pomagają w sterowaniu lotem. Młode chrząszcze mogą odbywać w wiosennym słońcu krótsze lub dłuższe loty w poszukiwaniu dębów – przyszłych roślin żywicielskich. Powierzchnię nośną zapewniają im tylne skrzydła; natomiast przednie skrzydła, czyli pokrywy, oraz – jak się wydaje – środkowe nogi pomagają w sterowaniu lotem. Marek W. Kozłowski
Jajo słonika zdeponowane przez samicę w głębi żołędzia może być przylepione do jego wewnętrznej powierzchni. Wnętrze jaja przedstawionego na zdjęciu wypełnia wyrośnięta larwa, która lada chwila opuści je i zacznie żerować na rozdrobnionej przez szczęki samicy „kaszce” powstałej z pożywnego wnętrza żołędzia. Później, gdy larwa podrośnie, zacznie wygryzać w liścieniach żołędzia rozległe kanały.Marek W. Kozłowski Jajo słonika zdeponowane przez samicę w głębi żołędzia może być przylepione do jego wewnętrznej powierzchni. Wnętrze jaja przedstawionego na zdjęciu wypełnia wyrośnięta larwa, która lada chwila opuści je i zacznie żerować na rozdrobnionej przez szczęki samicy „kaszce” powstałej z pożywnego wnętrza żołędzia. Później, gdy larwa podrośnie, zacznie wygryzać w liścieniach żołędzia rozległe kanały.

W przyrodzie (ale też i w życiu społecznym) interesują nas rzeczy ekstremalne i nietuzinkowe, co znajduje odzwierciedlenie we wszelakich rankingach eksponujących wszystko to, co „naj”: największy, najszybszy, najbogatszy, ale też najmniejszy, najwolniejszy czy najbiedniejszy. Zainteresowanie to bierze się prawdopodobnie z wrodzonych tendencji do poznania granic funkcjonowania praw rządzących światem. W wypadku naszych przodków wykorzystanie informacji o takich ekstremalnych i rzadkich zjawiskach skutkowało możliwością zaadaptowania ich do własnych potrzeb i zdobycia przewagi nad innymi członkami społeczności.

01.03.2016 Numer 3/2016

Czytaj także