Środowisko

Nauka puka do drzwi: czwartek, 20 maja

Shutterstock
Czy jest jeszcze miejsce na jakąś sakralność w naszym współczesnym widzeniu natury? Czy może to przywrócić jej estetyzacja? O tym mówić będzie podczas spotkania „Ptaki w kulturze człowieka” dr Zbigniew Pietrzak – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sposób, w jaki postrzegamy zwierzęta, świadczy o naszym stosunku do przyrody. Dlatego też obserwacje ptaków i – szerzej – ornitologia wiążą się z filozofią, szczególnie z tą jej dziedziną, jaką jest filozofia przyrody – piszą organizatorzy.
Historia ornitologii ukazuje nam także przemiany naszych wyobrażeń o przyrodzie. Śledząc dzieje tej nauki, rozpoznajemy, jak zmienia się nasze postrzeganie natury i jak tym samym ewoluuje filozofia przyrody. Widzimy, jak przechodzimy od mitycznego, sakralnego pojmowania natury, do jej racjonalnego i naturalistycznego opisu – a obecnie do jej ilościowej, zmatematyzowanej parametryzacji. Współczesny obraz przyrody jest diametralnie różny od tego, jaki tworzyli nasi przodkowie.
Dr Zbigniew Pietrzak to z wykształcenia także leśnik i inżynier środowiska. Zajmuje się historią i filozofią oraz metodologią nauk przyrodniczych, szerzej zaś także ontologią (ontologią przyrody), jak i również teorią poznania (możliwościami kognitywnymi zwierząt). Interesuje się także problemami ekologii i środowiska naturalnego. Swoje badania z historii oraz filozofii nauki poświęcił m.in. twórczości filozofa i ojca nowoczesnej chemii – Roberta Boyle’a (1927-1691). Oprócz kilku artykułów poświęconych temu uczonemu jest autorem monografii zatytułowanej Roberta Boyle’a teoria nauk empirycznych. Przyczynek do genezy paradygmatu nauk empirycznych (w druku). Prywatnie zajmuje się ornitologią – biologią i ekologią ptaków oraz zmianami awifauny spowodowanymi presją człowieka i zmianami klimatycznymi.
Na spotkanie zapraszają Centrum Kultury Dwór Artusa i Dwór Artusa – Filia Dom Muz w Toruniu.
____________________________________________

termin: czwartetk, 20 maja, godz. 18.30
link do wydarzenia: https://www.facebook.com/CentrumKulturyDworArtusa (transmisja)

Czytaj także

Reklama
Reklama