Środowisko

Dwie płcie w jednym ciele

Kiedy połowa ciała ma inną płeć

Numer 6/2021
Gynandromorfizm mozaikowy u motyla z gatunku Papilio glaucus. Gynandromorfizm mozaikowy u motyla z gatunku Papilio glaucus. Indigo
Niektóre zwierzęta mają jedną połowę ciała fenotypowo męską, a drugą żeńską. Czy takie gynandromorfy są wynikiem biologicznej omyłki, dwoma osobnikami uwięzionymi w jednym, czy może narzędziem w rękach ewolucji?
Gynandromorficzna makatka tarczkozębna. Prawie cała pszczoła jest samicą, z wyjątkiem ostatniego segmentu odwłoka – widoczne męskie narządy rozrodcze.Indigo Gynandromorficzna makatka tarczkozębna. Prawie cała pszczoła jest samicą, z wyjątkiem ostatniego segmentu odwłoka – widoczne męskie narządy rozrodcze.

Świat przyrody pełen jest fascynujących stworzeń, które nie przestają zadziwiać badaczy. Mimo ekspansji i szeroko zakrojonej ingerencji człowieka w środowisko naturalne wciąż natrafiamy na nowe gatunki, do tej pory nauce nieznane. Co więcej, wraz z upływem lat i postępem w badaniach dowiadujemy się nowych zaskakujących informacji na temat z pozoru dobrze znanych nam zwierząt. Całkiem niedawno okazało się, że m.in. wśród motyli, ptaków, a także pewnych skorupiaków pojawiają się osobniki, które wymykają się obowiązującej definicji płci.

25.05.2021 Numer 6/2021

Czytaj także