Środowisko

Jeziora przestają oddychać

Shutterstock
W wodach śródlądowych stale ubywa tlenu. Powodem jest nie tylko intensyfikacja rolnictwa i inne działania człowieka, ale również zmiany klimatu – wynika z opublikowanych w „Nature” analiz międzynarodowego zespołu, w którym pracowała prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, kierownik Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zespół analizował dane z badań przeprowadzonych w okresie ponad 70 lat. Ich przedmiotem były głównie jeziora amerykańskie i europejskie – prawie 400 zbiorników wodnych.

– Szczegółowa analiza ponad 45 tys.profili termiczno-tlenowych wykazała, iż spadek zawartości tlenu na przestrzeni kilku dekad sięga 5,5 proc. na powierzchni i aż 18,6 proc. przy dnie – wyjaśnia prof. Dunalska. – W cieplejszych wodach powierzchniowych, spadek tlenu wiąże się głównie z mniejszą rozpuszczalnością tego gazu, a w wodach naddennych z silniejszą stratyfikacją termiczną wód i mniejszą przezroczystością.

Tak szybki spadek zawartości tlenu, szczególnie w warstwach przydennych może mieć istotny wpływ na aktywność metaboliczną ekosystemów wodnych. – Zagraża to jakości wód, a tym samym możliwości świadczenia usług ekosystemowych – mówi naukowczyni.

Jak podkreśla, artykuł i wnioski badawcze są pierwszym sygnałem, że należy zwrócić szczególną uwagę na problem wód śródlądowych. – Dotychczas nie przeanalizowano tak ogromnej bazy danych. Wyniki dowodzą jednak, że proces postępuje i jest sygnałem dla nas, że musimy się nauczyć na to reagować – podsumowuje badaczka i podkreśla, że tego typu badania może kontynuować Stacja Limnologiczna UG w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim Górnym jako obiekt modelowy w analizach tempa procesów metabolicznych zbiorników wodnych.

____________________________________________

źródło: Uniwersytet Gdański

Czytaj także

Reklama
Reklama