Technologia

200 MB w DNA

Numer 9/2016
Africa Studio / Shutterstock
Czy zamiast na płytach i dyskach będziemy przechowywać informacje w kwasach nukleinowych?

Już od jakiegoś czasu naukowcy próbują wykorzystać strukturę DNA jako nośnik informacji, ale dopiero teraz można uznać, że badania weszły w fazę aplikacyjną. Doniesiono właśnie, że inżynierowie z Microsoftu zapisali w łańcuchu DNA 200 MB danych, w tym ponad 100 książek i teledysk.

Zasada jest dość prosta: informacja, np. tekst, jest przekładana na kod wykorzystujący ciąg zasad azotowych (adenina, tymina, guanina, cytozyna). Potem następuje automatyczna synteza łańcucha DNA. Otrzymany produkt można kopiować, wykorzystując klasyczne metody replikacji, jakie znamy z natury.

01.09.2016 Numer 9/2016

Czytaj także