Technologia

Czym oddychamy?

Numer 3/2016
Pixabay
Aplikacja na komórkę pokaże, czy powietrze w okolicy jest czyste.
GIOŚ

Mobilną aplikację przygotował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Udostępnia w niej dane pochodzące z setek automatycznych stacji pomiarowych ustawionych w całej Polsce. Mierzą one poziom siedmiu głównych zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu. Wyniki pomiarów podawane są w postaci sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

01.03.2016 Numer 3/2016

Czytaj także