Technologia

Poruszyć dźwiękiem

Numer 1/2016
Przedmiotami można już, niczym w filmach SF, manipulować na odległość za pomocą wiązki akustycznej.

Dwa lata temu firma Ultrahaptics stworzyła bezdotykowy ekran obsługiwany z pewnej odległości – z wykorzystaniem fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości. W tym roku za sprawą inżynierów z Ultrahaptics oraz naukowców z uniwersytetów w Bristolu i Sussex powstała matryca złożona z 64 miniaturowych głośników generujących fale dźwiękowe o wysokiej intensywności, dzięki którym można manipulować lewitującą czteromilimetrową, wykonaną z polistyrenu kulką.

Pracą poszczególnych głośników steruje się w sposób indywidualny tak, aby stworzyć dźwiękowy hologram pozwalający swobodnie i bezkontaktowo manipulować jednocześnie w czasie rzeczywistym wieloma obiektami – obiekty mogą być utrzymywane w jednym miejscu albo przesuwane czy obracane.

01.01.2016 Numer 1/2016

Czytaj także