Zdrowie

Homeopatia

Numer 3/2017
Typowe granulki homeopatyczne, składające się w 100% z cukru. Typowe granulki homeopatyczne, składające się w 100% z cukru. Shutterstock
Mało tematów w przestrzeni publicznej wywołuje tak żywe debaty jak homeopatia. Ma ona swoich zagorzałych zwolenników, ale osób uznających ją za szarlataństwo jest chyba zdecydowanie więcej. Warto przyjrzeć się jej nieco dokładniej, aby mieć choćby minimum wiedzy do takich dyskusji.
Infografika Zuzanna Sandomierska-Moroz

Za twórcę homeopatii uznawany jest żyjący na przełomie XVIII i XIX w. niemiecki lekarz Samuel Hahnemann, chociaż istnieją doniesienia, że już znacznie wcześniej stosowano podobne metody. Za podstawę swojej koncepcji uznał on przypisywaną Hipokratesowi zasadę similia similibus curantur (łac. „podobne leczy się podobnym”). Uważał on, że jest to diametralnie inne podejście niż medycyny klasycznej, która – zgodnie z opisem Hahnemanna – kieruje się zasadą contraria contrariis curantur (łac.

01.03.2017 Numer 3/2017

Czytaj także